با حضور رئیس جمهور مترو به پرند رسید

روز 9 آذرماه رئیس جمهور برای بهره‌برداری از ایستگاه مترو به پرند سفر كرد.این پروژه از جمله پروژه‌هایی بود كه 18 سال روی زمین مانده بود و بارها قول افتتاح آن به مردم پرند داده شده بود.اما سال گذشته در جریان سفر رئیس جمهور به پرند، سید ابر

روز 9 آذرماه رئیس جمهور برای بهره‌برداری از ایستگاه مترو به پرند سفر كرد.این پروژه از جمله پروژه‌هایی بود كه 18 سال روی زمین مانده بود و بارها قول افتتاح آن به مردم پرند داده شده بود.اما سال گذشته در جریان سفر رئیس جمهور به پرند، سید ابر

1402/09/11
|
07:39
دسترسی سریع