بیش از هشت میلیون قوطی شیرخشك در داروخانه‌ها توزیع شد

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، با رونمایی از ­سامانه صدور صورتحساب الكترونیكی «نانینو»، سالانه بیش از 27 هزار میلیارد تومان در هزینه‌های ملی كشور صرفه جویی خواهدشد.

آقای خاندوزی گفت: با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان و برنامه كاربردی نانینو، سالانه بیش از یك و نیم میلیون تن آرد معادل 27 هزار میلیارد تومان صرفه جویی در هزینه های كشور صورت خواهد گرفت.

1402/09/05
|
15:19
دسترسی سریع