از ساعت به مدت

رادیو پیام

سرود انقلاب

سرود انقلاب


سرود ها پیام آور یاد ها و نام هاست...

ایران ایران

خواننده : رضا رویگری
آهنگساز : فریدون خشنود

الله الله الله الله الله الله لا اله الا الله – لا اله الا الله
ایران ایران ایران رگبار مسلسل ها – ایران ایران ایران رگبار مسلسل ها
ایران ایران ایران مژده شده بر ایوان – ایران ایران ایران مژده شده بر ایوان
ایران ایران ایران رگبار مسلسل ها – مژده شده بر ایوان
الله الله و الله الله لا اله الا الله – لا اله الا الله
الله الله و الله الله لا اله الا الله – لا اله الا الله
الله الله الله – الله الله الله – الله اکبر – الله اکبر
الله الله الله – الله الله الله – لا اله الا الله – لا اله الا الله
ایران ایران ایران خون و مرگ و عصیان خون و مرگو عصیان
ایران ایران ایران -ایران ایران ایران- خون و مرگو عصیان – خون و مرگ و عصیان
بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان – بنگر که همه طوفان
ایران ایران ایران – ایران ایران ایران – بنگر همه فریاد – بنگر همه طوفان
بنگر همه فریاد – بنگر همه طوفان
الله الله و الله الله لا اله الا الله – لا اله الا الله
الله الله و الله الله لا اله الا الله – لا اله الا الله
الله الله الله – الله الله الله – الله اکبر – الله اکبر
الله الله الله – الله الله الله – لا اله الا الله – لا اله الا الله
از اشک یتیمان است از خون شهیدان است – از اشک یتیمان است از خون شهیدان است
فردا که بهار آید صد لاله به بار آید – صد لاله به بار آید
از خون شهیدانش صد لاله به بار آید
الله الله و الله الله لا اله الا الله – لا اله الا الله
الله الله و الله الله لا اله الا الله – لا اله الا الله
الله الله الله – الله الله الله – الله اکبر – الله اکبر
الله الله الله – الله الله الله – لا اله الا الله – لا اله الا الله
فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم – آزادو رها هستیم
ایران ایران ایران-ایران ایران ایران-فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم-فردا که بهار آید آزادو رها هستیم
نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدا هستیم – در اوج خدا هستیم
ایران ایران ایران-ایران ایران ایران- نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدا هستیم – نه ظلمو نه زنجیری در اوج خدا هستیم
الله الله و الله الله لا اله الا الله – لا اله الا الله
الله الله و الله الله لا اله الا الله – لا اله الا الله
الله الله الله – الله الله الله – الله اکبر – الله اکبر
الله الله الله – الله الله الله – لا اله الا الله – لا اله الا الله


1397/11/14
|
11:28
دسترسی سریع
سرود انقلاب