هادی موسوی نژاد

حوزه تخصصی: تهیه کنندگی

هادی موسوی نژاد (تهیه کننده)

هادی موسوی نژاد دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه علامه طباطبایی است .وی در حای حاضر تهیه کننده برنامه هفت کوچه است.

دسترسی سریع