محمدحسن رحمانی

حوزه تخصصی: تهیه کنندگی

از سال 83 بعنوان دستیار تهیه و از سال 87 بعنوان تهیه کننده در رادیو پیام می باشم .

تهیه کننده: شبکه قرآن از سال 81 تا 85 و از 92 تا 95
تهیه کننده: اداره کل نغمات آیینی از سال 85 تا 95
تهیه کننده:شبکه صدای آشنا از سال 84 تا 93
تهیه کننده: رادیو سلامت به مدت یک سال
تهیه کننده: رادیو جوان از سال 86
و تهیه کننده : رادیو کتاب ،رادیو فصلی ، رادیو انقلاب و رادیو اربعین

دسترسی سریع