نقش تئوری mft در گردشگری پسا کرونا

صحبت های محمدشریف ملکزاده واضع تئوری

بررسی خسارت صنعت گردشگری در ایران بدلیل ضعف زیر ساخت بدلیل ضعف زیرساخت

1400/05/11
|
16:59
دسترسی سریع