پایبندی تهرانی ها به تعطیلی مشاغل سطح 2 ، 3 و 4خبرنگار خبر رادیو دقایقی پیش از خیابان سبلان فیلمی ارسال کرده که حاکی از تعطیلی مشاغل سطح 2 ، 3 و 4 است.

www.radiopayam.ir

1399/09/02
|
13:52
دسترسی سریع