پیش بینی 116 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای صندوق ملی مسكن

مدیرعامل صندوق ملی مسكن گفت: در 11 ماه گذشته از منابع صندوق 2 هزار و 630 میلیارد تومان برای پیشبرد قانون جهش تولید مسكن هزینه شد.

مدیرعامل صندوق ملی مسكن گفت: منابع مالی صندوق ملی مسكن برای سال جاری، 116 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است كه در صورت وصول شاهد تسریع در اجرای نهضت ملی مسكن خواهیم بود و در 11 ماه گذشته از منابع صندوق 2 هزار و 630 میلیارد تومان برای پیشبرد قانون جهش تولید مسكن هزینه شد.
آقای اسماعیلی گفت: به جز بودجه تخصیصی، منابع مالی صندوق از محل بازگشت اقساط مسكن مهر و جریمه بانك‌هایی كه تسهیلات مسكن پرداخت نكرده اند، تأمین می‌شود.
او با اشاره به اینكه بانك‌هایی كه در پرداخت تسهیلات مسكن كوتاهی كرده اند باید جریمه مالیاتی بپردازند گفت: 49 هزار میلیارد تومان برای سال 1400 و 91 هزار میلیارد تومان برای 1401 جریمه مالیاتی بانك‌ها است كه بعد از وصول باید به منابع صندوق اضافه شود.

1402/08/02
|
07:27
دسترسی سریع