تشكیل صندوق مالی بین المللی برای مقابله مؤثر با طوفان‌های گرد و غبار

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصویب پیشنهاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در بیانیه پایانی اجلاس بین المللی مقابله با طوفان های گرد و غبار را دستاوردی ارزنده برای كشور دانست.

علی سلاجقه با برشمردن دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران از اجلاس بین المللی مقابله با گرد و غبار، یكی از مهمترین موارد را پذیرش پیشنهاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و قرار گرفتن آن در بیانیه نهایی عنوان كرد كه خواستار تشكیل صندوق مالی بین المللی برای مقابله مؤثر با طوفان‌های گرد و غبار شده بودند.

1402/07/04
|
13:40
دسترسی سریع