حضور نظامیِ قدرتمند و قاطع ایران در منطقه

سرلشكر باقری از تاسیسات نظامیِ جزیره بوموسی بازدید كرد.

سرلشكر باقری در حاشیه بازدید تاسیسات نظامیِ جزیره بوموسی گفت: دشمنان منطقه‌ای ایران بدانند ایران در كنار دكترین صلح طلبی، حضور نظامیِ قدرتمند و قاطعی دارد.

1402/07/04
|
09:11
دسترسی سریع