صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 18 الی 22 به مدت 4 ساعت

زمان پخش:هر روز

ساعت پخش برنامه:18 الی 22

مدت برنامه:4 ساعت

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22167762
سامانه پیامک: 300001047
ایمیل برنامه: Radiopayam@irib.ir

بخش شامگاهی 18 الی 22