آیین علم بندان ماسوله

عكاس : عباس عاشوری

1397/06/26
|
9:15

مراسم تاریخی و مذهبی علم بندی ماسوله كه قدمتی حدود هشت قرن دارد همه سال در این شهر برگزار می شود و مردم در خانه های خود را برای اطعام عزاداران حسینی باز می كنند . در ابتدای این مراسم بنا بر سنت قدیمی، عزاداران در روی بام‌ها و حیاط مساجد محله‌ها سنج‌ها را به‌هم می‌زنند و در شیپور‌ها می‌دمند تا اهالی محله‌ها و عزاداران چهار دسته شهر را دور هم جمع كنند. بعد از جمع شدن عزاداران از 4 محله این شهر تاریخی ، علم‌های منطقه ی خود را كه با پارچه‌های سبز رنگ و مشكی آراسته شده‌ و از چند روز پیش در صحن «امامزاده عون بن علی» قرار داده اند تحویل گرفته و همراه با عزاداران به محله های خود می برند.

دسترسی سریع