آیین مجمع پلا روستای كوهستان - بهشهر

عكاس : اكبر قاسم پور

1397/06/26
|
9:14

اهالی روستای كوهستان شهرستان بهشهر در دهه اول محرم هرشب طی آیینی به نام مجمع پلا ،بصورت داوطلبانه با پخت غذا میزبان میهمانان حسینیه این روستا هستند. در هر مجمع به تعداد 4 یا 5 نفر غذایی پخت شده و بانوان پس از شنیدن صدای شیپور از گلدسته قدیمی روستا مجمع هایشان را بر سر نهاده و به سمت تكیه راهی شده و مومنین و عزاداران به آراسته ترین شكل دور هم جمع می شوند و پس از اطمام دهی و مابقی غذا بین فقرا و ایتام توزیع می شود.

دسترسی سریع