گنبدجبلیه تنها بنای سنگی كرمان

این گنبد هشت ضلعی كه به گنبد جبلی نیز شهرت دارد تماماً از سنگ است و عرض پی آن نیز در پایه به 3 متر می‌رسد.

1397/05/08
|
8:51

برخی احتمال داده‌اند كه بنای مذكور مربوط به اواخر دوره ساسانی باشد كه اوائل اسلام تعمیر و مرمت شده‌است یا اینكه در اوائل اسلام با الهام از معماری ساسانی بنا گردیده‌است. هر چند در دوره‌هایی (از جمله دوره سلجوقی )تعمیر شده‌ است. گفته می‌شود در ساخت این گنبد به جای آب از شیر شتر استفاده شده‌است كه مورخان ومعماران دلیل استحكام این بنا را همین امر می‌دانند.در اطراف این بنا جنگل كاری شده و درختان سرو و كاج آن جنگلی با نام جنگل قائم را تشكیل داده‌اند كه از تفرجگاه‌های كرمان است.این بنا در سال 1388 به موزه تبدیل شده‌ است.

دسترسی سریع