تپه های ارومیه

ارومیه یكی از نقاط كهنی است كه انسان برای زیستن انتخاب كرده است.

1397/05/03
|
10:58

تپه های ارومیه با قدیمی ترین تپه های ایران و بین النهرین و آسیای صغیر از نظر قدمت همسو است و تاریخ مشتركی دارند. گوگ تپه، روستایی در دهستان باراندوزچای شمالی بخش مركزی شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران است. گوی تپه یكی از مشهورین تپه های باستانی اورمیه با آثاری غنی و نمایشگر تاریخ پر افتخار آذربایجان می باشد. گوی تپه دارای هفت طبقه می باشد كه قدیمی ترین طبقه مربوط به هزاره ی چهارم ق.م (شش هزارسال قبل) می باشد شامل خانه هایی با دیوار های چینه ای قطعات سفال قرمز و خاكستری بدون نقش و سفال زرد باز با خطوط ساده ی هندسی به رنگ قهوه ای تند ، ابزارهای سنگی و مسی .

دسترسی سریع