مهندس اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتگو با رادیو پیام گفت:

به كشور های منطقه از جمله امارات،تركیه وبنگلادش كمك می شود تا نیروگاه اتمی بسازند ولی از دستیابی ما به انرژی اتمی ممانعت می كنند.

1400/07/11
|
08:11
|

مهندس اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی كلیاتی از استفاده انرژی اتمی را در رابطه با مردم، در گفتگو با رادیو پیام بیان كرد.
با هم این توضیحات را می شنویم:

دسترسی سریع