ابلاغ « برنامه درسی فشرده » برای شروع سال تحصیلی غیرحضوری

مدل اجرایی « برنامه درسی فشرده » برای شروع سال تحصیلی بصورت غیرحضوری دانش آموزان در مدارس اعلام شد

1400/06/22
|
11:34

چندی پیش سازمان برنامه ریزی آموزشی سه مدل حضوری، ترکیبی و غیرحضوری را برای نحوه حاضر شدن دانش آموزان در مدارس، متصور شده بود.
دکتر ملکی معـاون وزیر و رئیـس این سازمان اعلام کرد:
« با توجه به وضعیت حال حاضر کرونایی کشور که دانش آموزان نمی توانند در مدارس حضور پیدا کنند، برای غیر حضوری شدن دانش آموزان، برنامه ای با عنوان
"برنامه درسی فشرده " که بدون حذف هیچ قسمتی از کتب درسی است، آماده شده است.
‎تاکید این برنامه بر متناسب سازی محتوای آموزشی با شرایط غیر حضوری است که در آن مفاهیم، مهارت‎ها و ارزش‎ها براساس مدل غیر‎حضوری سازمان‎دهی و تنظیم مجدد شده است و شرایط اجرای آن طوری است که در زمان محدود دانش آموزان به اهداف درسی برسند.»
نکته قابل توجه در این برنامه محوریت معلم و والدین است.
بشنویم مصاحبه اختصاصی دکتر ملکی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‎ریزی‎درسی را در این باره:

دسترسی سریع