رونمایی از مجموعه اسناد و خاطرات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

رونمایی از مجموعه اسناد و خاطرات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در گفتگو آقای علی مهدی با رادیو پیام

1399/10/22
|
23:11

آقای علی مهدی مسئول گروه پژوهشی تاریخ شفاهی مقاومت در گفتگو با رادیو پیام ,و معرفی زیارت مجازی از زیارتگاه شهدا و شهید سلیمانی همراه با کاروان مجازی در سایت جهان مرد www.jahanmarddb.ir

دسترسی سریع