روز خوب خبر خوب از رادیو پیام


سرهنگ همه‌خانی ، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران در گفتگو اختصاصی با رادیو پیام

1399/10/21
|
23:01

سرهنگ همه‌خانی ، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران در گفتگو اختصاصی با رادیو پیام
جزئیات طرح موتوریار پلیس که با عنوان جریمه‌ی جایگزین برای موتورسواران در شهر تهران اجرایی شده است راتشریح نمود.

دسترسی سریع