زنجان مه آلود / برف در راه

سامانه بارشی ازظهر امروز دوباره برف را به زنجان هدیه می‌کند.

1399/09/12
|
08:34


کارشناس هواشناسی استان زنجان گفت: امروز بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی این سامانه وارد استان زنجان می‌شود و بارش‌ها آغاز خواهد شد.
سلطانی افزود: برف فردا روز پنج شنبه هم ادامه می‌یابد و ساعات شبانگاهی همان روز سامانه از استان خارج می‌شود.
بارش‌ها نسبت به روز‌های پیش کمتر وبه شدت ضعیفتری رخ می‌دهند.

دمای هوا در روز‌های آینده همچنان با کاهش همراه خواهد شد.
بنا بر پیش بینی ها روز شنبه هم سامانه دیگری از استانهای غربی وارد کشور می شود .
صبح امروز با توجه به افت دمای کمینه شرایط یخبندان صبحگاهی در برخی مناطق استان زنجان رخ داد.

کشاورزان وگلخانه داران هشدار داد اقدامات پیشگیرانه از سرما زدگی را انجام دهند.

دسترسی سریع