مدرسه تلویزیونی ایران، 10 آبان

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز شنبه 10 آبان 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

1399/08/10
|
09:51


برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز شنبه 10 آبان 1399 پخش می‌شود، به این شرح است:

شبکه آموزش:
ساعت 7:45 تا 8 آموزش درس تربیت‌بدنی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت 8 تا 8:30 فیزیک پودمان یک اندازه گیری 3 شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت 8:30 تا 9 ریاضی پودمان یک مفهوم تابع پایه 11 شاخه کار و دانش و فنی و حرفه‌ای
ساعت 9 تا 9:30 کارگاه گرافیک - پایه 12 رشته گرافیک - شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت 20:50 تا 21:15 برش و دوخت پیراهن و یقه /لباس بچه گانه - رشته طراحی و دوخت پایه 11 شاخه کاردانش
ساعت 21:15 تا 21:50 تعمیر سیستم برق خودرو/ شارژ برق پایه 11 رشته مکانیک شاخه فنی و حرفه‌ای
پایه ابتدایی:

ساعت 10:30 تا 11:00 فارسی و نگارش پایه اول
ساعت 11:00 تا11:30 بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت 11:30 تا 12:00 علوم تجربی و تفکر پایه سوم
ساعت12:00 تا 12:30 بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت 12:30 تا 13:00 فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت 13:00 تا 13:30 علوم تجربی و تفکر پایه ششم
ساعت 13:30 تا 13:50 آموزش نوآموزان پیش دبستانی
متوسطه اول:

ساعت 14:30 تا 15:00 زبان انگلیسی- آموزش (آوا‌ها و حروف) و شنیداری پایه هفتم
ساعت 15:00 تا 15:30 زبان انگلیسی-شنیداری درس دوم پایه 8
ساعت 15:30 تا 16 زبان انگلیسی - گرامر بخش دوم و تمرین‌های شنیداری پایه 9
دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت 16 تا 16:30 آموزش مجازی -هوش چند گانه
متوسطه دوم:

ساعت 16:30 تا 17:00 زیست شناسی 3 پایه 12 رشته علوم تجربی
ساعت 17 تا 17:30 زیست شناسی 2 پایه 11 رشته علوم تجربی
ساعت 17:30 تا 18:00 کارگاه کار آفرینی و تولید - پایه 11 - مشترک تمامی رشته‌ها
ساعت 20:00 تا 20:25 فیزیک 3 - حرکت باسرعت ثابت پایه 12 رشته تجربی
ساعت 20:25 تا 20:50 فیزیک 2 فصل اول پتانسیل الکتریکی - پایه 11 -رشته تجربی
شبکه 4
ساعت 7:30 درس عربی زبان قران 1 پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی.
ساعت 8 درس ریاضی آمار 1 پایه 10 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت 8:30 درس عربی زبان قران 2 پایه 11 ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت 10:15 درس عربی زبان قران 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی.
ساعت 10:45 درس دین وزندگی 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی.
ساعت 11:15 درس عربی زبان قران 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت 11:45 درس زبان خارجی 1 پایه 10 مشترک تمام رشته‌ها.
ساعت 12:15 درس فیزیک 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک.
ساعت 12:45 درس حسابان 1 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک.
ساعت 13:15 درس فیزیک 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک.
شبکه قرآن ومعارف اسلامی
ساعت 8 علوم و معارف قرآنی 1 پایه 10 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت 8:30 علوم و معارف قرآنی سه پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت 11 درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی.
ساعت 11:30 درس آموزش قرآن اول دبستان.
ساعت 15 دین و زندگی 3 پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت 15:30 آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه

دسترسی سریع