خبر خوب ؛ارائه خدمات ویژه به کودکان کار و در معرض آسیب توسط شهرداری تهران+صوت

حسینی، سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، در گفتگو با رادیو پیام ، از ارائه خدمات ویژه به کودکان کار و در معرض آسیب توسط شهرداری تهران خبر داد .

1399/08/03
|
14:51

براساس بودجه در شورای شهر و با پیگیری کمیته اجتماعی شورا برای راه اندازی خدمات سیار به کودکان کار و در معرض آسیب طرحی ارائه شد که پارسال تصویب و امسال در حال طراحی و اجرا می باشد.
وی در ادامه افزود: در این خدمات سیار ؛خدماتی اعم از مددکاری ، آموزش و خدمات مراقبتی و درمانی تدارک دیده بعبارتی دلیل ایجاد این زیر ساخت آموزش برای کودکان کار و در معرض آسیب می باشد.24 مرکز در تهران داریم که 5 هزار کودک را تحت پوشش قرار می دهد اما به دلیل همکاری نکردن خانواده ها و یا دور بودن به این مراکز باعث شد که این مراکز را توسعه دهیم و طرح خدمات سیار را ارائه دهیم.

دسترسی سریع