ثبت جریمه استفاده نکردن از ماسک در دست‌افزار‌های پلیس

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ: مبالغ جرایم استفاده نکردن از ماسک در دست‌افزار‌های پلیس راهنمایی و رانندگی وارد شده است.

1399/07/28
|
10:03


ثبت جریمه استفاده نکردن از ماسک در دست‌افزار‌های پلیس؛ سردار «محمدحسین حمیدی»، درباره جزئیات طرح جریمه افراد بدون ماسک گفت: منتظر هستیم تا اطلاع‌رسانی به اندازه کافی صورت بگیرد و پس از آن جریمه‌ها اعمال خواهد شد.
وی تأکید کرد: به محض اینکه اطلاع‌رسانی به میزان کافی صورت گرفت، جریمه افراد بدون ماسک را اعمال خواهیم کرد.
سردار حمیدی گفت: زمان شروع جریمه با توجه به تصمیمات جلسه ستاد مقابله با کرونای تهران، مشخص خواهد شد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ افزود: مبالغ این جرایم در دست‌افزار‌های پلیس راهنمایی و رانندگی وارد شده است.

دسترسی سریع