تداوم آلودگی هوا در پایتخت

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 122 قرار گرفته و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.

1399/07/23
|
09:57


تداوم آلودگی هوا در پایتخت ؛ شاخص کیفیت هوا طی 24 ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد 118 قرار داشت و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده بود.
تهران از ابتدای سال همزمان با شیوع کرونا 15 روز هوای پاک، 155 روز هوای قابل قبول، 39 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و 2 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، پایتخت 25 روز هوای پاک، 152 روز هوای قابل قبول، 27 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و یک روز هوای ناسالم برای همه افراد جامعه داشت.

دسترسی سریع