تکذیب خبر کاهش آمار انتخاب رشته کنندگان کنکور

سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه‌ای خبر کاهش آمار انتخاب رشته کنندگان امسال نسبت به سال گذشته را تکذیب کرد.

1399/07/09
|
09:09

تکذیب خبر کاهش آمار انتخاب رشته کنندگان کنکوربه نقل از روابط عمومی سازمان سنجش در متن این اطلاعیه آمده است: با توجه به اینکه در رسانه ها، خبری مبنی بر کاهش آمار انتخاب رشته کنندگان در سال 99 نسبت به سال گذشته به علت شیوع بیماری کرونا منتشر شده است، سازمان سنجش برای تنویر افکار عمومی و تکذیب این مطلب، آمار مقایسه‌ای سال 1398 و 1399 را به شرح زیر اعلام می‌کند.

در آزمون سال 98 تعداد افراد مجاز به انتخاب رشته 831هزار و 321 نفر در یک گروه و 988 هزار و 674 داوطلب در چند گروه پذیرفته شدند که از این تعداد 453 هزار و 656 نفر یعنی معادل 54/5 درصد انتخاب رشته نهایی کردند.

در آزمون سال 99 تعداد افراد مجاز به انتخاب رشته 858 هزار و 974 نفر در یک گروه و یک میلیون و 39 هزار و 53 داوطلب در چند گروه پذیرفته شدند که از این تعداد هم 459 هزار و 441 نفر یعنی معادل 53/5 درصد انتخاب رشته نهایی کردند.

همانطور که ملاحظه می‌شود در سال 1399، آمار انتخاب رشته کننده نهایی به نسبت سال گذشته تفاوت معنی داری نداشته است.

دسترسی سریع