کیفیت هوای تهران قابل قبول است

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 71 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

1399/05/20
|
10:14


با شاخص کیفیت 71
کیفیت هوای تهران قابل قبول است

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 71 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
کیفیت هوای تهران قابل قبول استبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 71 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است، البته همزمان با افزایش دما و افزایش غلظت ازن تا ظهر، هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده می‌شود.
همچنین این شاخص طی 24 ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد 106 قرار داشت و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده بود.
تهران از ابتدای سال 15 روز هوای پاک، 93 روز هوای قابل قبول، 32 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و 2 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، پایتخت 25 روز هوای پاک، 93 روز هوای قابل قبول، 24 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و یک روز هوای ناسالم برای همه افراد جامعه داشت.

دسترسی سریع