معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی معافیت های مالیاتی کارگاههای صنایع دستی

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در صورت تصویب قانون در مجلس کارگاه‌های صنایع دستی با حداکثر در آمد 200 میلیون تومان در ماه از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.

1399/03/03
|
08:30معافیت های مالیاتی کارگاههای صنایع دستی خانم پویا محمودیان، با اشاره به اینکه معافیت مالیاتی کارگاههای صنایع دستی در پیش نویس نظام مالیاتی کشور حذف شده بود افزود: با پیگیری و جلسات متعدد که با مسؤولان وزارت اقتصاد و دارایی انجام شد به منظور دفاع از قشر تولید کنندگان صنایع دستی که سرمایه های هنری کشور هستند در نهایت ماده 142 برنامه بودجه در قانون مالیات اصلاح و قرار شد کارگاههای با حداکثر در آمد 200 میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شوند.
وی گفت: چنانچه در آمد کارگاهی از 200 میلیون تومان بیشتر شد مالکان کارگاههای صنایع دستی باید مالیات درآمد اضافه بر 200 میلیون تومان را پرداخت کنند یعنی اگر 210 میلیون تومان درآمد دارند فقط برای 10 میلیون تومان مالیات پرداخت می کنند.
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: این قانون در پیش نویس نظام مالیاتی کشور لحاظ و در کمیسیون اقتصادی دولت تأیید و پس از آن برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
خانم محمودیان تصریح کرد: برای تصویب این قانون تمام تلاش خود را خواهیم کرد.
وی گفت: مبلغ 200 میلیون تومان بالاترین در آمدی است که در کسب و کارها شامل معافیت مالیاتی شده است.

دسترسی سریع