عدم افزایش کرایه حمل و نقل عمومی تا اواخر اردیبهشت

معاون عمرانی فرمانداری تهران:
🔸حداقل تا 2 ماه ابتدای سال افزایش کرایه حمل و نقل عمومی اجرایی نخواهد شد و بعد از بررسی‌ها نسبت به افزایش کرایه‌ها اقدام می‌کنیم.

1399/01/18
|
13:29

عدم افزایش کرایه حمل و نقل عمومی تا اواخر اردیبهشت

معاون عمرانی فرمانداری تهران:
🔹با توجه به اعتراض فرمانداری تهران به مصوبه افزایش نرخ خدمات و اصرار شورای شهر به این مصوبه موضوع در هیأت حل اختلاف رسیدگی خواهد شد.
🔸حداقل تا 2 ماه ابتدای سال افزایش کرایه حمل و نقل عمومی اجرایی نخواهد شد و بعد از بررسی‌ها نسبت به افزایش کرایه‌ها اقدام می‌کنیم.

دسترسی سریع