هشدار پلیس اینترپل درخصوص افزایش حملات سایبری

سازمان پلیس بین‌الملل (اینترپل) هشدار داد مجرمان سایبری از بحران ویروس کرونا سوءاستفاده و تهدید کرده‌اند از بیمارستان‌ها باج دریافت می‌کنند.

1399/01/18
|
13:17

هشدار پلیس اینترپل درخصوص افزایش حملات سایبری

سازمان پلیس بین‌الملل (اینترپل) هشدار داد مجرمان سایبری از بحران ویروس کرونا سوءاستفاده و تهدید کرده‌اند از بیمارستان‌ها باج دریافت می‌کنند.

هشدار پلیس اینترپل درخصوص افزایش حملات سایبری

در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، سازمان پلیس بین‌الملل به کشورهای عضو خود درباره افزایش حملات باج افزاری مجرمان سایبری به سازمان‌های کلیدی هشدار داده است.
این سازمان یک پیام هشدار جهانی درباره حملات باج‌افزاری برای تمام سازمان‌های بهداشتی جهان ارسال کرده است. این حملات باج‌افزاری بیشتر اوقات به شکل توصیه‌های رسمی سازمان‌های دولتی طراحی می‌شوند و اجازه نمی‌دهند اپراتورها به سیستم‌های حیاتی فناوری دسترسی یابند.

بخش «واکنش به تهدیدهای سایبری» اینترپل افزایش قابل توجهی از تعداد حملات باج افزاری علیه سازمان‌های کلیدی در سراسر جهان مشاهده کرده است. به همین دلیل اینترپل به تمام 194 کشور عضو خود هشدار داده و هم اکنون مشغول همکاری با بخش امنیت سایبری است تا اطلاعاتی درباره حملات باج افزاری جمع آوری کند.

دسترسی سریع