🔹 مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران از رخداد اَبَرماه اطلاع داد.


🔸 در صورتی که در ساعت 23 و 30 دقیقه شبانگاه سه‌شنبه 19 فروردین 1399 به سمت غرب نگاه کنید، ماه به نزدیکترین فاصله با زمین رسیده است (356 هزار و 907 کیلومتر با زمین فاصله خواهد داشت) و ماهی که در این تاریخ مشاهده می‌شود، یک "اَبَر ماه" است.

1399/01/18
|
12:56

🔹 مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران از رخداد اَبَرماه اطلاع داد.

🔸 در صورتی که در ساعت 23 و 30 دقیقه شبانگاه سه‌شنبه 19 فروردین 1399 به سمت غرب نگاه کنید، ماه به نزدیکترین فاصله با زمین رسیده است (356 هزار و 907 کیلومتر با زمین فاصله خواهد داشت) و ماهی که در این تاریخ مشاهده می‌شود، یک "اَبَر ماه" است.

🔹 وی این ابر ماه را یک ابر ماه ویژه و اولین اَبَرماه سال جاری توصیف کرد و گفت: ساعت 8 و 5 دقیقه صبح چهارشنبه 20 فروردین ماه به وضعیت بدر می‌رسد ولی در شب قبل آن می‌توان در آسمان کشور ماه را در حالت ابرماه مشاهده کرد.

دسترسی سریع