جهانپور: مردم عادی هم از ماسک استفاده کنند


سخنگوی وزارت بهداشت:
🔹استفاده از ماسک قبلا برای جمعیت عادی توصیه نمی‌شد و حالا این توصیه نشدن برداشته شده است.

1399/01/17
|
14:50

جهانپور: مردم عادی هم از ماسک استفاده کنند

سخنگوی وزارت بهداشت:
🔹استفاده از ماسک قبلا برای جمعیت عادی توصیه نمی‌شد و حالا این توصیه نشدن برداشته شده است.
🔹در مکان‌هایی که فاصله گذاری کمتر رعایت می‌شود، توصیه می‌کنیم مردم از ماسک استفاده کنند.
🔹استفاده از ماسک‌های ان 95 برای عموم مردم ضرورت ندارد و این ماسک‌ها برای استفاده کادر درمانی است.

دسترسی سریع