⭕️ کنکور 99 با توجه به شیوع کرونا نباید برگزار شود

🔸میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

1399/01/17
|
12:29

⭕️ کنکور 99 با توجه به شیوع کرونا نباید برگزار شود

🔸میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

🔹وقت اجرای جذب 100 درصدی دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی رسیده است.

🔹با توجه به شیوع کرونا در کشور کنکور سراسری 99 نباید برگزار شود و جذب دانشجو براساس سوابق تحصیلی باشد.


#بارادیوپیام_به_روزباشید
#رادیو_پیام
#در_خانه_بمانیم
🆔 @radiopayam

دسترسی سریع