آمار و سرشماری باید "به لحظه" ثبت شود و در دسترس باشد

رئیس جمهور با تاكید بر اینكه آمار و سرشماری باید "به لحظه" ثبت شود و در دسترس باشد گفت: آمارهای ما باید دقیق و شفاف باشد و در اختیار مردم قرار بگیرد.

1395/07/06
|
10:15
|

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آقای روحانی در دیدار دست اندركاران سرشماری نفوس و مسكن تاكید كرد: تمام تصمیم‌گیری‌ها برای اینكه دقیق باشد باید بر پایه آمارهای شفاف و دقیق تنظیم شود.

رئیس جمهور گفت: باید جمع آوری آمار در آینده با ابزار و امكانات لازم به صورتی انجام شود كه آمار و اطلاعات را بتوانیم در لحظه در اختیار داشته باشیم.

آقای روحانی افزود: موضوع سرشماری نفوس و مسكن به رغم ظاهر امر مسئله ای عادی و ساده به نظر می رسد زیرا آمار و اطلاعات دقیق كشور به عنوان پایه اصلی برنامه ریزی محسوب می شود، به همین دلیل حائز اهمیت زیادی است.

رئیس جمهور اضافه كرد: این كار باید از آغاز تا پایان با حوصله كافی و با احساس مسئولیت ملی و شرعی انجام شود، چون این یك امانت است و ما باید این امانت را خوب به مقصد برسانیم.

آقای روحانی با بیان اینكه اشتباه در آمار و ارقام، اطلاعات و داده ها می تواند برای برنامه ریزان كشور مشكل و معضل به وجود آورد اظهار داشت: همه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در مسائل مهم و كلان كشور بر مبنای داده هایی است كه در اختیار مسئولان قرار می گیرد و اگر این داده ها دقیق نباشد، در انتخاب مسیر و نحوه حركت دچار اشتباه خواهیم شد.

رئیس جمهور افزود: آرزوی ما دست یافتن به مرحله عالی توسعه است و كشور ما باید هم بر طبق چشم انداز و خواست مردم و هم آرزو و نظر مردم، در مسیر كشورهای پیشرفته و صنعتی جهان قرار گیرد.

آقای روحانی اضافه كرد: البته اگر تلاش، كوشش، وحدت و اتحاد باشد و همه توانمنان را به كار بگیریم فاصله زیادی با این امر نداریم و خداوند هم طبیعت و هم منابع خوبی در این كشور در اختیار ما گذاشته و هم استعداد خوبی را به ملت ما داده است.

رئیس جمهور با بیان اینكه آنچه باقی می ماند جهاد، كوشش، انسجام، هماهنگی و ملی فكر كردن است اظهار داشت: البته الان می گویند جهانی فكر كردن، اما حداقل ملی فكر كردن و صحیح و دقیق عمل كردن است.

آقای روحانی افزود: در مسئله سرشماری و آمار همه كشورها متكی به آمار هستند اما اینكه این آمار چگونه به دست می آید، مراجعه به درب منازل مردم و پر كردن پرسشنامه مشكل ابتدایی كار است كه البته طبق روال گذشته، در حال حاضر نیز انجام می شود.

رئیس جمهور اضافه كرد: این نحوه جمع آوری داده ها كار پرزحمتی است و سرمایه و انرژی زیادی می برد اما به خاطر اهمیت مسئله این مسیر را دنبال می كنیم، اما در نهایت باید به نقطه ای برسیم كه بگوییم امسال سال سرشماری است و بعد از پنج یا ده سال سرشماری می شود.

آقای روحانی با اشاره به اینكه جمع آوری آمار در دنیا به صورت لحظه ای است اظهار داشت: اطلاعات در دنیا به لحظه است و همه اطلاعات در مركز آمار جمع می شود و این اطلاعات حتی به روز و ساعت هم نیست، بلكه به ثانیه و لحظه است.

وی افزود: با ابزار و امكانات لازم باید این كار در آینده به صورتی انجام شود كه آمار و اطلاعات را بتوانیم در لحظه در اختیار داشته باشیم.


رئیس جمهور نیز قبل از سخنرانی، به طور نمادین در ثبت نام اینترنتی نفوس و مسكن شركت كرد.

خبر تكمیلی متعاقبا ارسال می شود.

دسترسی سریع