برای استفاده از هواپیماهای وارداتی "هیچ شرطی" را نمی‌پذیریم

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاكید كرد كه برای استفاده از هواپیماهای مسافری وارداتی قطعا هیچ شرط و شروط نقض كننده استقلال و حاكمیت خود را نمی پذیریم.

1395/07/06
|
08:43
|

بهرام قاسمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، درباره شروط امریكاییها برای واگذاری و نحوه استفاده از هواپیماهای مسافری در ایران گفت: موضوعی كه به عنوان فروش هواپیما به ایران مطرح شده است ، جدید نیست این موضوع از ماه ها پیش و پس از تفاهمی كه در حوزه هسته ای میان ایران و 1+ 5 انجام شد مطرح بود .

وی افزود : اگر كشورهای غربی و اعضای 1+ 5 مطالبی درباره فروش هواپیما مطرح كنند از نظر ما بحث جدیدی نیست آنان در واقع تاخیر و عهدشكنی خودشان را و كاری را كه باید در ماههای گذشته و شاید حدود یك سال پیش انجام می دادند اعلام می كنند .

قاسمی گفت : طبق توافقات آنان از همان روز توافق باید مجوز فروش هواپیما و دیگر همكاری ها با ما را صادر می كردند به همین علت من این موضوع را جدید نمی دانم و آنان جبران مافات می كنند و امور مربوط به واردات هواپیما اگر به خوبی پیش برود ، همان كاری كه باید زودتر انجام می دادند با تاخیر انجام می دهند .

وی گفت: البته وقتی میان دو شركت با فعالیت درعرصه های مختلف مانند نساجی ، خودرو یا فعالیت درعرصه های كشاورزی و صنعت قرار دادی امضا می شود ، میان آنان بده و بستان وجود دارد . اینها شرایطی فنی است كه معمولا در همه قراردادها مطرح است .

سخنگوی وزارت امور خارجه در عین حال تاكید كرد:‌ اگر شروطی كه این شركت ها برای ما تعیین می كنند نفی استقلال یا دخالت در استقلال و حاكمیت ما باشد ، قطعا پذیرفتنی نیست .

قاسمی افزود :‌ ایران تحت هیچ شرایطی با چنین قراردادها ، تفاهمات یا موافقت نامه هایی همسو نخواهد شد و آن را اجرا نخواهد كرد .

وی درباره شرط آنان برای عرضه نكردن خدمات هواپیمای وارداتی به شخصیت های ایرانی كه در فهرست تحریم ها قرار داده اند ، گفت : درباره شرایط قرارداد و آنچه میان طرف ایرانی با شركت های فرانسوی و آمریكایی ممكن است گفتگو شده باشد ، اطلاعات فنی و جزئی ندارم و نیز از شرط و شروط و شرایط قرارداد از اطلاعات كافی برخوردار نیستم.

قاسمی در عین حال تاكید كرد: قطعاً ما در معاملات و موافقت نامه هایی كه ممكن است در خصوص تبادلات كالا یا فناوری ها با دیگر كشورها داشته باشیم ، بر اساس عزت ، حكمت و مصلحت خودمان و در چارچوب منافع جمهوری اسلامی ایران اقدام می كنیم.

وی گفت :‌ ما حاضر نیستیم تحت هر شرایطی كه دیگران ممكن است تعیین كنند هر كاری را انجام دهیم ؛ سابقه جمهوری اسلامی ایران نیز در بیش از سه دهه گذشته این را نشان می دهد كه بسیاری از محدودیت ها و تحریم های ظالمانه را پذیرفته اما تن به خواسته های نابه حق دیگران نداده ایم .

قاسمی افزود : این سیاست كلی ماست و اطمینان می دهم كه ما شرایطی را نخواهیم پذیرفت كه با عزت ، آبرو و حاكمیت ملی در تضاد باشد .

دسترسی سریع