انتخاب حاجی بابایی و نیكزاد به سمت نایب رئیسی مجلس

در جریان انتخابات هیئت رئیسه مجلس، حمیدرضا حاجی بابایی به سمت نایب رئیس اول و علی نیكزاد به سمت نایب رئیس دوم مجلس انتخاب شدند.

1403/03/08
|
10:53
|

نتایج شمارش آرای انتخابات نواب رئیس مجلس به این شرح است:

مجموع حاضران 287 نفر

آرای باطله 2 رأی

- حمیدرضا حاجی بابایی 175 رأی به عنوان نایب رئیس اول

- علی نیكزاد 169 رأی به عنوان نایب رئیس دوم

- عبدالرضا مصری 115 رأی

- حسینعلی حاجی دلیگانی 96 رأی

- حمید رسایی 35 رأی

- موسی غضنفرآبادی 16 رأی

دسترسی سریع