انتخاب قالیباف به سمت ریاست مجلس دوازدهم

محمدباقر قالیباف برای مدت یك سال به سمت ریاست مجلس انتخاب شد.

1403/03/08
|
10:46
|

نتایج شمارش آرای انتخابات هیئت رئیسه مجلس به این شرح است:

مجموع آراء 287 رای

آرای باطله 24 رای

محمد باقر قالیباف 198 رای

مجمتبی ذوالنوری 60 رای

منوچهر متكی 5 رای

دسترسی سریع