هوای تهران پاك شد

بنا بر اعلام شركت كنترل كیفیت هوای تهران ، شاخص كیفیت هوای پایتخت یكشنبه 6 خرداد بر روی عدد 49 قرار دارد و هوا پاك است.

1403/03/06
|
10:59
|

بنا بر اعلام شركت كنترل كیفیت هوای تهران، شاخص كیفیت هوای پایتخت امروز سه شنبه 6 خرداد بر روی عدد 49 قرار دارد و هوا پاك است. شاخص كیفیت هوای پایتخت در 24 ساعت گذشته بر روی عدد 64 قرار داشت و هوا قابل قبول بود.

به گزارش شركت كنترل كیفیت هوای تهران، در ساعت 9 و 30 دقیقه، هوا در 14 ایستگاه در وضع پاك و در 11 ایستگاه در وضع قابل قبول قرار دارد. ایستگاه شهرك چشمه در منطقه 22 با شاخص 13 پاك‌ترین و پاسداران در منطقه 3 با شاخص 92 آلوده‌ترین هوا را در بین مناطق 22 گانه پایتخت دارد. در هیچ ایستگاهی وضع نارنجی و قرمز ثبت نشده است.

بنابر روزشمار شاخص آلودگی هوای تهران، از ابتدای امسال تا امروز 5 روز هوای پاك و 62 روز هوای قابل قبول در پایتخت به ثبت رسیده است. این در حالی است كه پایتخت‌نشینان در مدت مشابه سال گذشته 8 روز هوای پاك و 56 روز هوای قابل قبول و 3 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه كرده بودند.

شاخص كیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا 50 هوا “پاك”، از 51 تا 100 هوا “قابل قبول (سالم) یا متوسط”، از 101 تا 150 هوا “ناسالم برای گروه‌های حساس”، از 151 تا 200 هوا “ناسالم برای همه گروه‌ها”، از 201 تا 300 هوا “بسیار ناسالم” و از 301 تا 500 شرایط كیفی هوا “خطرناك” است.

دسترسی سریع