هشدار رئیسی به صهیونیست‌ها در مراسم رژه روز ارتش

رییس جمهور: كوچك ترین تعرضی از سوی رژیم صهیونیستی به خاك ایران به برخوردی سهمگین و شدید با آنها منجر خواهد شد

1403/01/29
|
11:14
|

به بركت اقتدار نیروهای مسلح، دیگر سخن از گزینهٔ نظامی علیه ملت ایران مطرح نیست
عملیات وعدهٔ صادق هیمنهٔ رژیم صهیونیستی را فرو ریخت و این عزتی كه ارتش و سپاه آفریدند، به فرمودهٔ رهبر معظم انقلاب رژیم صهیونیستی را تنبیه كرد. این عملیات تحقق وعده‌ای دقیق و وعده‌ای صادق بود كه همه به آن اعتراف دارند.
وعدهٔ صادق اقدامی محدود بود و اگر قرار بود اقدامی گسترده باشد، می دیدند كه چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمی‌ماند؛ ولی قرار بود اقدامی محدود باشد تا تنبیهی برای رژیم صهیونیستی باشد و فقط با مراكزی كه از آنجا علیه ما اقدام شده بود، برخورد شود.

دسترسی سریع