هوای تهران پاك شد

بر اساس اعلام شركت كنترل كیفیت هوای تهران، شاخص كیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 48 قرار گرفته و وضعیت هوا پاك اعلام شده است.

1402/11/09
|
09:36
|

بر اساس اعلام شركت كنترل كیفیت هوای تهران، شاخص كیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 48 قرار گرفته و وضعیت هوا پاك اعلام شده است.
همچنین این شاخص در 24 ساعت گذشته میانگین بر روی عدد 97 قرار گرفته و وضعیت قابل قبول بود.
تهران از ابتدای سال 9 روز هوای پاك، 203 روز هوای قابل قبول، 90 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و 12 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.
این در حالی است كه تهران در مدت مشابه سال پیش 2 روز هوای پاك، 155 روز هوای قابل قبول، 121 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و 32 روز هوای ناسالم برای همه افراد 2 روز هوای بسیار ناسالم و 2 روز هوای خطرناك داشته است.

دسترسی سریع