اعتراض منظور به ایجاد 340 هزار میلیارد ناترازی در بودجه 1403

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تكالیف ایجاد شده در تبصره 15 لایحه بودجه توسط نمایندگان 290 همت بار مالی را برای دولت ایجاد كرده است.

1402/11/07
|
12:49
|

در جریان بررسی تبصره 15 لایحه بودجه 1403 داوود منظور رئیس سازمان برنامه در صحن مجلس گفت: تعیین فوق العاده خاص برای بودجه 77 همت بار مالی به همراه دارد كه منبع مالی آن برای ما مشخص نیست. علاوه بر این دوستان نماینده در حال اضافه كردن موارد دیگری نیز به این مقدار هستند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: با توجه به اینكه مجموع این تغییرات در پرداخت‌ها بار مالی پیش بینی نشده برای دولت ایجاد می كند ما با آن مخالف هستیم.
وی افزود: مجموع تتغییراتی كه در تبصره 15 لایحه بودجه اتفاق می افتد اعم از: سه هزار امتیاز فوق العاده خاص، افزایش حد اقل حقوق به 10 میلیون تومان، افزایش مستمری‌های بنیاد شهید، افزایش حقوق از 18 درصد به 20 درصد و فوق العاده خاص وزارت كشور مجموعا 120 همت بار مالی ایجاد می كند.
منظور خاطرنشان كرد: علاوه بر این 170 همت هم برای پرداخت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی در این تبصره پیش‌بینی شده و این یعنی 290 همت بار مالی در تبصره 15 برای دولت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: درخواست ما این است كه بار مالی این تكالیف توسط نمایندگان مشخص شود تا ما بتوانیم جلوی ناترازی بودجه را بگیریم.
به گزارش ایرنا در جریان بررسی تبصره 13 لایحه بودجه نیز رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بار مالی تبصره 13 لایحه بودجه بیان داشت: در تبصره 13 چند حكم هزینه ای آمده است كه بار مالی دولت را افزایش داده است. در این ماده دولت مكلف شده است كه مابه التفاوت سود را تا 4 درصد تامین و پرداخت كند ما برآورد كردیم كه این حكم مربوط به تسهیلات كه در كمیسیون تلفیق مجلس الحاق شده 14 همت برای دولت بار مالی دارد كه باید یارانه سود را پرداخت كند.
رییس سازمان برنامه وبودجه اظهار داشت: افزایش بودجه در دو مورد دیگر برای قوه قضاییه و صدا سیما اتفاق افتاده كه رشد بودجه قوه قضاییه و صدا و سیما نسبت به سال 1402، 58 درصد است این در حالی است كه برای دستگاهای دیگر رشد بودجه 12درصد است.
وی افزود: بار مالی این دو افزایش 37 همت است بنابراین الحاقات و تغییراتی كه در تبصره 13 نسبت به لایحه دولت انجام گرفته در مجموع بار مالی كه ایجاد می كند بالغ بر 50 همت است.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت:تاكید این است هر گونه تغییری كه نمایندگان در هزینه ها ایجاد كنند باید حتما برای دولت روشن كنند كه در بندهای درآمدی چگونه منابعش تامین می شود، منابعی كه دولت پیش بینی كرده در سقف ظرفیت های كشور است بنابراین اینگونه اضافات و الحاقات، بودجه دولت را ناتراز می كند و خلاف اصل75 قانون اساسی است.

دسترسی سریع