استفاده از ظرفیت اساتید نخبه دارای تابعیت مضاعف

در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده از ظرفیت اساتید نخبه دارای تابعیت مضاعف در هیئت‌های علمی در راستای استفاده از ظرفیت ایرانیان نخبه خارج از كشور در دانشگاه‌ها به تصویب رسید.

1402/09/15
|
09:45
|

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه ضمن موافقت با اصلاح مصوبه ممنوعیت استفاده از ظرفیت نخبگان دارای تابعیت مضاعف (برخی از مصادیق آن) در راستای ایجاد زمینه جذب نخبگان كشور در هیئت‌های علمی، مقرر كردند با پیشنهاد این شورا لایحه‌ای از سوی دولت برای استفاده از ظرفیت این نخبگان به مجلس ارائه شود.
در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی كه عصر امروز سه شنبه به ریاست دكتر سید ابراهم رئیسی برگزار شد، موضوع استفاده از ظرفیت اساتید نخبه دارای تابعیت مضاعف در هیئت‌های علمی در راستای استفاده از ظرفیت ایرانیان نخبه خارج از كشور در دانشگاه‌ها، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد، منع قانونی مصوبه مجلس در این زمینه اصلاح و با پیشنهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی لایحه‌ای از سوی دولت برای استفاده از ظرفیت این نخبگان به مجلس ارائه شود.
بحث و بررسی درباره خانه ملی گفتگوی آزاد، شرایط، اصول موضوعی، قلمرو بحث‌ها و دیگر ملزومات آن نیز از دیگر محور‌های جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.
همچنین با تایید اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی 5 عضو حقیقی شورای فرهنگی - اجتماعی خانواده و زنان این شورا انتخاب و مقرر شد با برگزاری اولین جلسه آن رئیس این شورا نیز توسط اعضا به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شود تا در صورت تایید فرد معرفی شده، وی علاوه بر دبیری ستاد خانواده و زنان و رئیس شورای فرهنگی - اجتماعی خانواده و زنان، به عضویت حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز درآید.

دسترسی سریع