تشدید پایش محیط زیست استان تهران در روز‌های آلوده

علیرضا مزینانی گفت: از فعالیت واحد‌های آلاینده هوا جلوگیری می‌شود.

1402/09/14
|
18:16
|

مدیركل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: گشت و پایش‌های شبانه محیط زیست استان تهران در روز‌هایی كه هوا آلوده است، تشدید شده است.
علیرضا مزینانی افزود: در این گشت‌ها از واحد صنعتی، صنفی و تولیدی كوچك و بزرگ مقیاس استان تهران بازدید و فعالیت واحد‌های آلاینده هوا در این پایش‌ها متوقف می‌شود یا به حالت تعلیق در می‌آید.
مدیركل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: از ابتدای فصل سرما كمیته‌ای در اداره كل حفاظت محیط زیست استان تهران برای برنامه ریزی لازم در شرایط آلودگی هوا تشكیل و برنامه‌ها و اقدامات ویژه‌ای برای اجرا در شرایط آلودگی هوا طراحی شد.
علیرضا مزینانی افزود: برخورد با پسماند سوزی و ضایعات سوزی، پایش روزانه مخازن سوخت صنایع بزرگ مقیاس استان، بازرسی معادن و منابع آلاینده ثابت، نظارت بر مراكز معاینه فنی و هماهنگی قضایی برای مهروم واحد‌های آلاینده و برنامه ریزی برای اجرای تكالیف دستگاه‌ها در قانون هوای پاك و مصوبات كمیته اضطرار آلودگی هوا از جمله اقدامات در شرایط آلودگی هوا است.
مدیركل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینكه برنامه گشت و پایش‌های محیط زیست استان تهران تا پایان بهمن ادامه خواهد داشت، افزود: در سه روز گذشته 388 مورد گشت و پایش از واحد‌های صنعتی بزرگ و كوچك مقیاس و همچنین نیروگاه‌ها انجام شد و 74 اخطاریه قانونی و 12 مورد تذكر توقف فعالیت به واحد‌های مشمول و متخلف ابلاغ شده است؛ همچنین 10 واحد متخلف مهروم و از ادامه فعالیت آلاینده آن‌ها جلوگیری شد.

دسترسی سریع