هوای مشهد همچنان ناسالم است

كیفیت هوای شهر مشهد در 24 ساعت گذشته با عدد شاخص كلی 108 در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

1402/09/13
|
10:26
|

كیفیت هوای شهر مشهد در 24 ساعت گذشته با عدد شاخص كلی 108 در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.
بیشترین بار آلودگی از ایستگاه خاقانی با عدد شاخص 138 در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس به ثبت رسیده است
دمای حال حاضر 7 درجه سانتی‌گراد و آسمان آفتابی است.

دسترسی سریع