لزوم ایجاد پالایشگاه‌های پلاسمای خون در كشور

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گفت: پلاسما باید به خارج از كشور منتقل شود و پس از تولید دارو به كشور بازگردد كه این امر بسیار مخاطره آمیز است و این وابستگی باید به پایان برسد.

1402/08/20
|
12:41
|

دكتر مصطفی جمالی در نشست خبری همایش ملی بانك‌های خون بیمارستان با اشاره به اهمیت علمی این همایش گفت: بیش از 3 میلیون فراورده خونی در سال منتقل می‌شود و از هر سه نفر یك نفر در طول عمر به خون احتیاج پیدا می‌كند.لزوم ایجاد پالایشگاه‌های پلاسمای خون در كشور
دكتر جمالی گفت: استاندارد سازی بانك‌های خون بیمارستان از نظر مكان و تجهیزات به روز است و بازآموزی و به روز بودن نیروی انسانی در انتقال خون ضروری است.
او افزود: پلاسما در دمای منهای 18 تا منهای 20 درجه نگهداری می‌شود و اگر به اندازه كافی گرم نشود یا بیش از اندازه گرم شود برای بیمار مخاطره آمیز خواهد بود.
دكتر جمالی با بیان اینكه رعایت نكات ایمنی در زمان انتقال خون بسیار تاثیرگذار است گفت: عدم انتقال خون تا جایی كه امكان دارد بهترین تصمیم است، مگر اینكه برای حفظ جان بیمار ضروری باشد.
او افزود: استفاده از كیسه‌های فیلتر دار موجب كاهش عوارض و حتی حفظ جان بیماران می‌شود و نباید به خاطر هزینه بالاتر جان بیمار را به مخاطره انداخت.
مدیرعامل سازمان انتقال خون گفت: غربالگری آنتی بادی ضروری است و موجب حفظ جان بیماران به ویژه نوزادان در زمان انتقال خون خواهد شد. همچنین برخی از خون‌های نادر باید شناسایی شود.
دكتر جمالی گفت: اهدای خون، نگهداری و انتقال آن و پس از تزریق خون به بیمار در سامانه انتقال خون پیگیری خواهد شد.
مدیرعامل سازمان انتقال خون در بخش دیگری از سخنان خود از 10 هزار داوطلب برای اهدای خون به غزه خبر داد و گفت ذخایر خونی كشور مناسب است.
دكتر جمالی با قدردانی از اهدا كنندگان خون گفت: باید ذخایر خون ترمیم شود و زیرنویس فراخوان اهدای خون به منظور ترمیم ذخایر است.
وی افزود: بیماری‌های منطقه‌ای متفاوت است بنابراین انتقال خون به دیگر كشور‌ها استاندارد‌های بسیار دشواری دارد كه جمهوری اسلامی ایران این امكان را ندارد.
دكتر جمالی گفت ما آماده ایجاد پایگاه‌های اهدا و انتقال خون در اطراف غزه هستیم.
مدیرعامل سازمان انتقال خون ادامه داد: در هیچ یك از كشور‌های جهان تا كنون خون مصنوعی تولید نشده است.
وی افزود: فرآورده‌های حاصل از پلاسما از جمله پادتن‌های خون و فاكتور 8 در پالایشگاه‌های پلاسما تولید می‌شود كه از سال 84 مجوز ایجاد پالایشگاه پلاسما در كشور صادر شده است.
دكتر جمالی گفت: پلاسما باید به خارج از كشور منتقل شود و پس از تولید دارو به كشور بازگردد كه این امر بسیار مخاطره آمیز است و باید این وابستگی به پایان برسد. او خواهان ورود حاكمیت برای رفع این مشكل و ایجاد پالایشگاه پلاسما در كشور شد.
او گفت: پرداخت پول در ازای دریافت پلاسما موجب كاهش پروتئین خون نیازمندان شده و بیماری در این گروه را افزایش خواهد داد. اگر صد هزار نفر سالی یك بار پلاسما اهدا كنند نیاز پلاسمای خون كشور تامین خواهد شد.
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گفت: ایران مرجع انتقال خون در حوزه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت است و استاندارد‌های انتقال خون در ایران نزدیك به كشور‌های توسعه یافته است.

دسترسی سریع