چهار تصمیم كلیدی برای نجات دریای خزر

كشور‌های حاشیه دریای خزر برای نجات این دریا، در چهار موضوع مهم با هم توافق كردند.

1402/07/05
|
14:31
|

كشور‌های حاشیه دریای خزر در نشست مشورتی كه در ژنو سوئیس برگزار شد، با در نظر گرفتن مقدمه و مواد 22 و 23 متن كنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (كنوانسیون تهران) و تصمیم‌گیری برای مكان و هماهنگی‌های مربوط به دبیرخانه كنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و تحقق توافقات فی ما بین در پنجمین نشست خزر با هدف مدیریت چرخشی دبیرخانه كنوانسیون تهران، به ترتیب حروف الفبای انگلیسی كشور‌ها به توافقات زیر دست پیدا كردند:
1. ایجاد یك گروه كاری موقت متشكل از نمایندگان كشور‌های عضو كنوانسیون تهران جهت تهیه پیش‌نویس مستندات دبیرخانه كنوانسیون، استخدام كاركنان با در نظر گرفتن حضور متوازن كشور‌های حاشیه دریای خزر، تنظیم قوانین و مقررات و قوانین مالی دبیرخانه و همچنین نحوه همكاری با برنامه محیط زیست ملل متحد در حداقل زمان ممكن.
2. نخستین جلسه گروه كاری موقت كه در بند فوق به آن اشاره شده، در باكو آذربایجان تا قبل از پایان سال 2023 برگزار خواهد شد. تاریخ دقیق آن از طریق مجاری دیپلماتیك با مشورت كشور‌های ساحلی دریای خزر اعلام خواهد شد.
3. از برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) درخواست شود تا با مشورت گروه كاری موقت پیش‌نویس سند همكاری بین دبیرخانه و UNEP را تهیه كند.
4. از بیانیه و تصمیمات وزیران در ششمین نشست كنفرانس اعضای كنوانسیون چارچوب برای حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر به عنوان نتیجه COP6 كه در 21 اكتبر 2022 در باكو آذربایجان برگزار شد، استقبال شود و این پروتكل به عنوان پیگیری بیانیه و تصمیمات وزرا در COP6 درنظر گرفته شود.
متن كنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (كنوانسیون تهران)، در تاریخ 4 نوامبر 2003 به تصویب رسیده است. تصمیم‌گیری برای مكان و هماهنگی‌های مربوط به دبیرخانه كنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در تاریخ 30 می 2014 در عشق آباد برگزار شد پنجمین نشست خزر در دوازدهم اوت 2018 در آكتائو قزاقستان برگزار شد.
نشست مشورتی كشور‌های حاشیه دریای خزر به میزبانی دفتر اروپایی یونپ (UNEP) در تاریخ 22-21 سپتامبر (30 و 31 شهریور) 2023 در ژنو سوئیس برگزار شد.

دسترسی سریع