وزیر كشور: اتباع غیر قانونی باید به كشور خود بازگردانده شوند

وزیر كشور امروز در حیاط دولت، گفت: حدود 5 میلیون اتباع افغانی در كشور حضور دارند و نسبت به ساماندهی اتباع خارجی اقدام خواهد شد. اتباع غیر قانونی باید به كشور خود بازگردانده شوند و كسانی كه مجوز حضور دارند باید ساماندهی شوند.

1402/07/05
|
12:36
|

احمد وحیدی وزیر كشور، در حاشیه جلسه امروز هیات دولت، با اشاره به بحث مهاجرین گفت: موضوع مهاجرین و اتباع خارجی مسئله قابل توجهی است كه در دستور كار جدی دستگاه زیربط وجود دارد، آنچه كه در رسانه‌ها درباره عدد مهاجرین بیان می‌شود به نوعی اظهارات غیر كارشناسی و ساختگی است و هیچ مرجع رسمی این عدد را تایید نمی‌كند.

وی افزود: نسبت به ساماندهی اتباع خارجی اقدام خواهد شد. اتباع غیر قانونی باید به كشور خود بازگردانده شوند و كسانی كه مجوز حضور دارند باید ساماندهی شوند.

وزیر كشور تصریح كرد: حدود 5 میلیون اتباع افغانی در كشور حضور دارند و تعداد آنها در دست ارزیابی است. اتباع غیر قانونی باید به كشور خود بازگردانده شوند و كسانی كه مجوز حضور دارند، ساماندهی شوند.

وی همچنین درباره لرزشی كه سه‌شنبه شب در خرم آباد لرستان احساس شد، ادعای مورد هدف قرار گرفتن زیر ساخت‌های موشكی را تكذیب كرد و گفت: آنچه كه مطرح است همان تكانه و لرزش بوده است. مطلبی كه همان شب منتشر شد، اطلاعات نادرستی بود و منبع رسمی نداشت.

وزیر كشور تاكید كرد: بنا بر اعلام مراجع رسمی، به دلیل عمق زیاد این زلزله، دستگاه‌های لرزه‌نگار به درستی نتوانستند آن را تشخیص بدهند و صدایی كه ادعا می‌شود شنیده شده، خبرسازی بود.

وحیدی با اشاره به قرارداد ایران و عراق، بیان داشت: عراقی‌ها اعلام كردند كه طبق قرارداد عمل می‌كنند. یك تیم بازرسی هم از ایران رفته است كه نتایج آن به عراق ارائه و در صورت لزوم به رسانه‌ها اعلام می‌شود.

وی همچنین درباره برنامه گروه‌های تروریستی در مراسم جاماندگان اربعین گفت: تیم‌های تروریستی مناطق مختلفی از جمله مراكز مذهبی را در دستور كار داشتند.

دسترسی سریع