بدنبال اصلاح ضوابط قانون انتخابات شوراها هستیم

رئیس مجلس شورای اسلامی بر امكان تدوین قوانین مرتبط با شوراهای شهر و روستا در معاونت قوانین مجلس تاكید كرد.

1395/05/21
|
15:34
|

ه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما دكتر علی لاریجانی امروز در سی امین اجلاس شورای عالی استان ها ضمن تشكر از هیات رئیسه و اعضای این شورا جهت برگزاری جلسات كارشناسانه در پاسخ به اظهارات مطرح از سوی رئیس و اعضای شورای عالی استان ها در خصوص مشكلات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: مشخص است برخی مشكلات نگرانی بسیاری ایجاد كرده است و از جهاتی حق با شماست. این مسائل باید به صورت ریشه ای حل شود. به نظر می رسد جایگاه شوراها باید سامان یابد و مشخص شود كه شوراها زیرمجموعه قوه قضائیه، قوه مقننه یا قوه مجریه است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه مشكلات اجرایی در مورد مالیات بر ارزش افزوده مطرح است، تاكید كرد: این مشكلات نشان از عدم روشن بودن تكلیف جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا است از این رو به نظر می رسد شوراها بر مبنای نظر افراد سوق داده می شود.

وی با یادآوری اینكه دو دیدگاه متفاوت در مورد شوراهای اسلامی شهر و روستا با استناد به اصول قانون اساسی وجود دارد، گفت: اصل هفتم و اصل صدم قانون اساسی به شوراها پرداخته است كه هم به مسائل تصمیم گیری از بعد نظارت به شوراها اشاره شده است اما بر این اساس برخی از وظایف از این جهت كه مربوط به امور اجرایی و شورای نگهبان نیز به دلیل عدم تطابق با قانون اساسی با آن مخالفت می كند را نمی توانیم به عهده شوراهای شهر و روستا قرار دهیم. در واقع بیشتر به بعد نظارتی شوراها توجه شده است حتی در مورد شهرداری ها نیز طبق این دیدگاه تصمیم گیری در شهرداری ها نیز نمی تواند با شوراها باشد.

دكتر لاریجانی در توضیح دیدگاه دوم گفت: براساس دیدگاه دوم امور شهری و محلی به شوراها و مردم واگذار می شود و دولت تلاش می كند منابع را تامین و سیاست گذار و ناظر باشد و تنها در امور امنیتی و سیاست خارجی دخالت كند البته براساس این دیدگاه قانونی در مجلس مطرح شد كه مورد ایراد واقع شد و نهایتا متوقف شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه دو دیدگاه در مورد شوراها وجود دارد، گفت: حل مشكلات شوراهای اسلامی شهر و روستا از منظر هر كدام از دیدگاه های مطرح نیازمند اقدامات كارشناسی است.

توضیح رییس مجلس شورای اسلامی درباره عدم ذكر نام شورا در لایحه برنامه ششم توسعه

وی در ادامه در پاسخ به انتقاد یكی از اعضای شورای عالی استان ها مبنی بر عدم ذكر نام شورا در لایحه برنامه ششم توسعه گفت: اینكه نام شورا در لایحه نیامده مهم نیست در واقع پرداختن به كارهای اجرایی درست و موثر و تعیین جایگاه شوراها و نسبت شوراها و شهرداری ها به یك دیگر باید مشخص شود.

دكتر لاریجانی در ادامه سخنان خود با یادآوری اینكه دیدگاه دوم مذكور مبنی بر واگذاری تمام امور شهری و محلی به شوراها گفت: این دیدگاه طرفدار كمی ندارد اما لوازمی را نیاز دارد چرا كه مجالس محلی باید ایجاد و ساختار دولت تغییر بسزایی داشته باشد شاید نیز تغییر به نیاز در قانون اساسی برای شفافیت لازم باشد اما دیدگاه اول كه به جنبه نظارتی شورا می پردازد همین روال فعلی كه آن هم بدون مشكل نیست.

از بودجه پایدار شهری استقبال می كنیم

وی اضافه كرد: با وجود مشكلات در هر دو دیدگاه به نظر می رسد در وضعیت فعلی راه میانه ای انتخاب شود تا ضمن رعایت قانون اساسی جایگاه شوراها ارتقاء یابد.

دكتر لاریجانی با تاكید بر اینكه از بودجه پایدار شهری استقبال می كنیم، گفت: شهرداری ها نیز تمایل به داشتن منابع پایدار شهری هستند اما این موضوع نیز به انجام اقدامات پایه ای نیاز دارد كه تلاش می شود در مجلس نیز در برنامه ششم توسعه یا قانونی جداگانه به آن بپردازیم.

مسائل و اخلال هایی كه در شوراها به وجود آمد به دلیل عدم توجه به قوانین بوده است

وی با یادآوری تجربه وضعیت شوراها در سال های اخیر گفت: در برخی شوراها مشكلات فنی حتی در مواجه با قوه قضائیه به وجود آمد و در برخی از شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز به دلیل عدم تسلط بر قوانین تخلفاتی شكل گرفته از این جهت ساز و كاری در مجلس تصویب شد تا تصمیمات شوراهای اسلامی شهر و روستا در یك نهاد بالادستی یعنی شورای عالی استان ها نیز بررسی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسائل و اخلال هایی كه در شوراها به وجود آمد به دلیل عدم توجه به قوانین بوده در حال حاضر با فرض اینكه در وضعیت میانه هستیم باید در برنامه ششم توسعه به شوراها بپردازیم.

از رفت و آمد و حضور اعضای شورای عالی استان ها در كمیسیون های تخصصی مجلس استقبال می كنیم

دكتر لاریجانی در خصوص پیشنهاد یكی از اعضای شورای عالی استان ها مبنی بر حضور آن ها در كمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی گفت: از رفت و آمد و حضور اعضای شورای عالی استان ها در كمیسیون های تخصصی مجلس استقبال می كنیم در این راستا آئین نامه داخلی مجلس اصلاح شده و اگر نقصی هم وجود دارد مرتفع خواهیم كرد همچنین این آمادگی وجود دارد كه كارگروهی مشترك متشكل از نمایندگانی از شورای عالی استان ها، مركز پژوهش های مجلس و شورای نگهبان تشكیل دهیم تا دیدگاه و مسائل شوراهای اسلامی شهر و روستا در امور مختلف از جمله برنامه ششم توسعه به صورت كارشناسانه بررسی شود.

برای شوراهای اسلامی شهر و روستا می توان با كمك معاونت قوانین مجلس قانون های مرتبط با شوراهای شهر و روستا تدوین كرد

وی ادامه داد: برای شوراهای اسلامی شهر و روستا می توان با كمك معاونت قوانین مجلس قانون های مرتبط با شوراهای شهر و روستا تدوین شود تا این افراد تسلط بیشتری به قوانین پیدا كنند این اقدام از اشكالات اخیر نیز می كاهد.

دكتر لاریجانی با بیان اینكه مسیر كارهای اداری كشور باید خروج از تمركز باشد، گفت: در همه امور نمی توان این كار را انجام داد اما در امور خدمات رسانی به مردم اقداماتی باید انجام گیرد تا خروج از تمركز با فرض اینكه كارها به افراد خدوم و متخصص در مراسم مختلف واگذار می شود صورت گیرد.

مجلس به دنبال اصلاح ضوابط قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: مجلس به دنبال اصلاح ضوابط قانون این انتخابات است تا افراد وزین و تخصصی تری به شوراها ورود پیدا كنند در همین راستا شورای عالی استان ها نیز می تواند پیشنهاداتی را ارائه دهد.

مهاجرت ها از روستاها به شهرها از 30 به 70 درصد رسیده است

دكتر لاریجانی در ادامه با تاكید بر اینكه برای شكل گیری اقصاد مقاومتی توجه به توسعه همه جانبه كشور ضروری است، گفت: توجه به بخش های مهمی از كشور از جمله روستاها باید در دستور قرار گیرد، در مجلس نیز بر روی این موضوع تمركز شده است چرا كه مهاجرت ها از روستاها به شهرها بنا به وضعیت اقتصادی و اشتغال در روستاها افزایش یافته تا جایی كه طبق آمار این نسبت 30 به 70 درصد شده است در حالی كه پیش بینی دنیا در آینده وجود جمعیت 30 درصدی در روستا و 70 درصدی در شهرها است اما متاسفانه ما هم اكنون در این وضعیت هستیم.

مشكل روستاها آب و برق و گاز نیست / چرخه اقتصادی مطلوب در روستاها وجود ندارد

وی اضافه كرد: مشكل روستاها آب و برق و گاز نیست متاسفانه چرخه اقتصادی مطلوب در روستاها وجود ندارد بنابراین روستاییان به شهرها مهاجرت كرده و از آنجائیكه وضعیت اقتصادی شهرها مورد نظر نیست در حاشیه شهرها ساكن می شوند كه این امر سبب گسترش حاشیه نشینی، وجود معضلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و انواع آسیب های اجتماعی شده است.

طرح آمایش سرزمین در زمینه حل مشكل كم آبی روستا حائز اهمیت است

دكتر لاریجانی با بیان اینكه مشكل كم آبی نیز یكی از مهم ترین مسائل روستائیان است، گفت: متاسفانه طرح آمایش سرزمین كه در این راستا می تواند كمك بسیار كند هنوز آماده نشده است اما در مجلس شورای اسلامی ساز و كاری فراهم شده كه با كمك بخش خصوصی در روستاها بتوان سرمایه گذاری های خاص را توسعه داد چرا كه تنها با كشاورزی نمی توان موجبات رونق روستاها را فراهم كرد بنابراین با تعبیه سرمایه گذاری در صنایع تكمیلی كشاورزی، حوزه توریسم، صنعت و معدن می توان اقداماتی انجام داد.

شورای عالی استان ها پیشنهادات خود در زمینه طرح آمایش سرزمین را به مجلس ارائه دهد

وی افزود: مجلس برای ساماندهی طرح مذكور در خصوص توسعه سرمایه گذاری های خاص در روستاها اقداماتی انجام داده، شورای عالی استان ها نیز در این خصوص می تواند پیشنهادات خود را به كمیسیون كشاورزی مجلس ارائه كند.

دكتر لاریجانی با یادآوری ایجاد خط اعتباری در دولت گفت: ساز وكارها در كشور برای آبادانی باید باشد و مطالعات از بررسی وضعیت كنونی و تعیین وضعیت مطلوب باید در دستور قرار گیرد و شورای عالی استان ها نیز در این زمینه می تواند از ظرفیت خط اعتباری دولت استفاده كند چرا كه هم اكنون امكان جستن از وضعیت فعلی و رسیدن به آبادانی وجود دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه تجربه ایجاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در كشور مفید بوده است، یادآور شد: شوراها با مشكلاتی درگیر هستند كه با حوصله قابل حل است بنابراین با نشاط و امیدواری كارها را پیگیری كنید، مجلس شورای اسلامی نیز در طرح ها و استفاده از ظرفیت شوراها برای آبادانی و توسعه كشور همواره حمایت می كند.

چمران: شوراهای اسلامی شهر و روستا نیاز به حمایت و پشتیبانی مجلس شورای اسلامی دارند/تغییر شیوه پرداخت سهم شهرداری ها در لایحه برنامه ششم توسعه

گفتنی است مهدی چمران رئیس شورای عالی استان ها نیز در این جلسه در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه یادآور شد: شوراهای اسلامی شهر و روستا نیاز به حمایت و پشتیبانی مجلس شورای اسلامی دارند از این رو در برنامه ششم توسعه و به خصوص در بند چهارم این برنامه مبنی بر احكام مالیات بر ارزش افزوده لازم است اصلاحاتی را انجام دهد.

رئیس شورای عالی استان ها افزود: مالیات بر ارزش افزوده همان قانون تجمیع عوارض بود كه شهرداری ها نیز مانند دولت از سهم 50 درصدی برخوردار بودند. شیوه پرداخت سهم شهرداری ها در لایحه برنامه ششم توسعه تغییر كرده و قرار شده مالیات از كانال خزانه داری كل به استانداری و شورای برنامه ریزی استان تخصیص یابد در حالی كه این اقدام مشكلاتی را برای شهرداری ها ایجاد خواهد كرد از مجلس انتظار داریم نسبت به اصلاح این بند از برنامه اقدام كند.

برخی از اعضای شورای عالی استان ها از كمیسیون های تخصصی حقوقی، بودجه و فرهنگی اظهاراتی در خصوص مسائل شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در این اجلاس مطرح كردند كه اصلاح پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در برنامه ششم توسعه، افزایش بودجه شورای عالی استان ها، اصلاح در تامین منابع درآمدی شهرداری ها، اصلاح مدیریت روستاها و اشتغال زایی و افزایش بودجه روستاها، حضور اعضای شورای عالی استان ها در جلسات تخصصی كمیسیون های مجلس شورای اسلامی و توجه به حمل و نقل ریلی كه از برنامه پنجم توسعه نیز حذف شده بود از جمله موارد مطرح بود.

دسترسی سریع