پیشرفت فناورانه ؛ استفاده از هوش‌مصنوعی برای تشخیص تقلب‌های علمی در ایرانداك

رییس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران اقدامات این پژوهشگاه برای استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص سوءرفتارهای علمی را تشریح كرد.

1402/05/02
|
09:08
|

به گزارش رادیو پیام از ایسنا، دكتر محمد حسن‌زاده در مورد استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص تقلب‌های علمی و پژوهشی، گفت: استفاده از هوش مصنوعی ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد. هوش مصنوعی به مثابه یك پیشرفت فناورانه می‌تواند در جهت مثبت و سازنده و همچنین منفی و غیرسازنده مورد استفاده قرار گیرد. امروزه هوش مصنوعی امكان خلق آثار با استفاده از فابریكیت كردن یا جعل داده‌های موجود در فضای اینترنت را فراهم كرده است. این به این معناست كه حتی خود شخص ممكن است در فرآیند خلق اثر مشاركت كمتری داشته باشد.

وی در مورد راهكار مواجهه با این مشكل، توضیح داد: برای مواجهه با این موضوع دو بُعد مهم پیش روی ماست. اولاً، از هوش مصنوعی برای شناسایی سوء استفاده‌های علمی استفاده كنیم. مساله دوم پیش روی ایرانداك حركت به سوی شناسایی آثاری است كه از طریق هوش مصنوعی خلق می‌شوند.

رییس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در مورد استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی سوء استفاده‌های علمی، گفت: ایرانداك همگام با پیشرفت‌های جهانی، در سال 1401 با رونمایی از نسخه جدید سامانه خود با به‌كارگیری قابلیت‌های هوش مصنوعی تغییرات غیر معمول رایج در متون از منظر ساختاری و محتوایی را شناسایی می‌كند. بنابراین با كاربست قابلیت‌های هوشمندی، امكان بسیاری از سوء استفاده‌ها در آثار علمی كه در ایرانداك همانندجویی می‌شوند، از بین رفته است.

وی درباره نحوه شناسایی آثاری كه با هوش مصنوعی خلق می‌شوند، توضیح داد: در دنیا، ابزارهایی برای شناسایی این‌چنین مداركی در حال شكل‌گیری است. در ایرانداك نیز با شكل‌دهی هسته‌های فكری و فناورانه حركت‌های خوبی برای همگامی و بهره‌برداری مناسب از فناوری هوش مصنوعی در این زمینه آغاز شده است.

این متخصص علم‌سنجی تاكید كرد: هر چند پیشگیری و مقابله كامل با تقلب در تهیه آثار علمی با حضور همه عوامل فنی، فرهنگی، آموزشی، نظارتی و غیره حاصل می‌شود، اما وجود هركدام از این مؤلفه‌ها به صورت جداگانه نیز به كاهش سوء استفاده‌های احتمالی كمك می‌كند.

دسترسی سریع