سازمان تامین اجتماعی خبر خوب | برای مستمری بگیران تامین اجتماعی

مصوبه هیات وزیران برای افزایش 27 درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت پایان اسفند ماه 1401 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

1402/03/03
|
08:35
|

افزایش 27 درصدی حداقل دستمزد، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران برای سال 1402 تصویب شد. در همین زمینه در میانه ماه اردیبهشت میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار كرده بود كه مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین همزمان با حقوق اردیبهشت به بازنشستگان و مستمری‌بگیران عزیز پرداخت می‌شود

آنطور كه موسوی خبر داده بود، برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری، میزان افزایش سال 1402 به میزان 21 درصد مستمری آنان در پایان اسفند 1401 به‌علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و 507 هزار و 880 ریال خواهد بود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفته بود كه برای كمك به معیشت بازنشستگان، در سال جاری كمك‌های جنبی مستمری‌بگیران افزایش بسیار خوبی دارد و مبلغ بن مستمری‌بگیران و كمك هزینه مسكن بازنشستگان و مستمری‌بگیران به میزان 21 درصد افزایش یافته است.

این در حالیست كه حقوق پایه كارگران برای سال 1402 در آخرین نشست شورای عالی كار در سال 1401 بدون در نظر گرفتن مزایا و بدون سابقه كار حداقل پنج میلیون و 308 تومان تعیین شد.

در حالی كه در روزهای گذشته سازمان تامین اجتماعی اعلام كرده بود كه فرایند پرداخت حقوق ماه اردیبهشت‌ بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان مطابق روال معمول و اعلام قبلی، از بیستم اردیبهشت با اعمال افزایش حقوق آغاز شده امروز در خبری پایگاه اطلاع‌رسانی دولت از ابلاغ افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی توسط معاون اول خبر داده است.

آنطور كه اعلام شده، از تاریخ 1402/1/1 كلیه مستمری‌های بازنشستگی، از كارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی كه تا پایان سال 1401 برقرار شده است برای دریافت كنندگان حداقل مستمری به میزان چهل و یك میلیون و هفتصد و نود و هفت هزار و پانصد (41.797.500) ریال و مشمولین از كارافتادگی جزئی و سایر افرادی كه مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده، به میزان 27 درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه 1401 افزایش پیدا می‌كند.

دسترسی سریع