وجود 33 گود پرخطر در تهران

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: پاساژ علاءالدین استانداردهای استقرار و خروج جمعیت در صورت آتش‌سوزی را ندارد و آتش‌سوزی‌های متعددی هم در این پاساژ اتفاق افتاده است.

1401/07/18
|
11:33
|

به گزارش رادیو پیام از خبرگزاری مهر، علی نصیری در یك برنامه رادیویی با بیان اینكه تاكنون حدود 33 هزار ساختمان ناایمن در حوزه ایمنی حریق در تهران شناسایی شده است، گفت: همچنین نزدیك به 200 گود رها شده در تهران داریم كه از این تعداد 33 گود پرخطر هستند.

وی افزود: یكی از ساختمان‌های ناایمن به‌ویژه در حوزه حریق پاساژ علاءالدین است. پاساژ علاءالدین استانداردهای استقرار و خروج جمعیت در صورت آتش‌سوزی را ندارد و آتش‌سوزی‌های متعددی هم در این پاساژ اتفاق افتاده است. جلساتی درباره آن برگزار شده است. اما وجود مالكان متعدد، حضور جمعیت زیاد مردم، تنش‌های اجتماعی و مجاورت آن با مراكز درمانی و ترافیك به پیچیدگی‌های آن افزوده است.

نصیری درباره گودهای بزرگ به ویژه گود بزرگ مجاور برج میلاد نیز گفت: نزدیك به 200 گود رها شده در تهران داریم. از این تعداد 33 گود پرخطر هستند كه تعدادی از آنها در مالكیت شهرداری تهران است. بر خود فرض می‌دانیم قبل از اینكه به سراغ مردم برویم اولویت را از شهرداری آغاز كنیم یكی از این گودها در كنار برج میلاد است كه قرار بود مجتمعی با كاربری چندمنظوره در آن ایجاد شود كه پس از چندی مالك آن را رها كرد.

نصیری درباره گودهای بزرگ به ویژه گود بزرگ مجاور برج میلاد نیز گفت: نزدیك به 200 گود رها شده در تهران داریم. از این تعداد 33 گود پرخطر هستند كه تعدادی از آنها در مالكیت شهرداری تهران است. بر خود فرض می‌دانیم قبل از اینكه به سراغ مردم برویم اولویت را از شهرداری آغاز كنیم یكی از این گودها در كنار برج میلاد است كه قرار بود مجتمعی با كاربری چندمنظوره در آن ایجاد شود كه پس از چندی مالك آن را رها كرد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره گود خیابان ایران زمین اظهار كرد: این گود متعلق به شهرداری نیست. این گود متعلق به وزارت نفت است و وزارت نفت آن را از مالك كه هم اكنون در زندان هستند برداشته به عنوان طلب برداشته است و شهرداری منطقه 2 موضوع این گود را هم پیگیری می‌كند.

دسترسی سریع